Ανθρώπινη ευφυΐα: Εγγενές ή επίκτητο χαρακτηριστικό; Τεστ Ευφυΐας

Θεώνη Ελέσα Αποστόλου, Νεφέλη Νικολάου, Ιωάννα Παντελή

Β΄ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, Τάξη Α΄

Υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλειος Νικολακόπουλος

  

Το αν η ανθρώπινη ευφυΐα είναι εγγενές ή επίκτητο χαρακτηριστικό είναι ένα ερώτημα που τέθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα και ακόμα μένει αναπάντητο. Αρχικά γνωρίζουμε ότι η μέτρηση της ευφυΐας διακρίνεται στους δείκτες IQ και g. Με το πέρας του χρόνου έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες που υποστηρίζουν είτε ότι η νοημοσύνη επηρεάζεται μόνο από την κληρονομικότητα, είτε ότι επηρεάζεται μόνο από εξωγενείς παράγοντες είτε και από τα δύο. Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες και πειράματα κυρίως μεταξύ διδύμων οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από διαφορετικές οικογένειες αλλά τα αποτελέσματα διέφεραν. Τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί με διαφορετικούς τρόπους ισχυροποιούν κάθε φορά μία από τις δύο πλευρές του νομίσματος «κληρονομικότητα-περιβάλλον», όπως άλλωστε και οι έρευνες που επικεντρώθηκαν στη μελέτη διδύμων. Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι «όλα τα παιδιά έχουν από την γέννησή τους το νοητικό υπόβαθρο που είναι αρκετό για να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέχρι και την πανεπιστημιακή». Άρα λοιπόν, από τι εξαρτάται τελικά η νοημοσύνη; Και πώς αυτό επηρεάζει την ζωή των ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή;

 

  

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ