Ογκογονίδια – ογκοκατασταλτικά γονίδια: Κληρονομειται ο καρκίνος;

Ελευθερία Ζησιμοπούλου, Βενετιάννα Πανταζοπούλου, Μαρία Φωκαέως

Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, Β΄ Τάξη

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος

  

Τα ογκογονίδια είναι γονίδια που υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα και ευθύνονται για την κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων. Πολλά από αυτά έχουν αναγνωρισθεί. Τα ογκογονίδια μπορούν να ενεργοποιηθούν από τους γνωστούς καρκινικούς παράγοντες (καπνός, αλκοόλ, υπεριώδης ακτινοβολία, αμίαντος, ιοί κτλ). Τα πρωτοογκογονίδια είναι γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη διαδικασία μεταγωγής σήματος κατά την διάρκεια ενός κυτταρικού κύκλου. Παράγωγα αυτών είναι τα ογκογονίδια. Οι σημειακές μεταλλαγές, μετατοπίσεις, μεταλλαγές παρεμβολής και γονιδιακή επέκταση είναι οι τρόποι που μέχρι τώρα ενοχοποιούνται για την μετατροπή των πρωτοογκογονιδίων σε ογκογονίδια. Τα ογκοκατασταλτικά έχουν αντίθετη δράση από τα πρωτοογκογονίδια. Πολλά από τα ογκοκατασταλτικά γονίδια του ανθρώπου έχουν χαρακτηρισθεί και συσχετισθεί με την ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την κυτταρική αύξηση και πολλαπλασιασμό και η απώλεια της λειτουργίας τους μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή του φαινότυπου του κυττάρου. Σε πολλές μορφές καρκίνου είναι σύνηθες τα ογκοκατασταλτικά γονίδια να είναι ελαττωματικά ή να απουσιάζουν.

  

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ