Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος

Αναστάσης Αποστολός, Μάριος Αργυρός, Θάνος Γκιργκινούδης, Διομήδης Ιωαννίδης
Β΄ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Βασίλειος Νικολακόπουλος

Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (human genome project) αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα εγχείρημα στην ιστορία της Βιολογίας. Πρόκειται για την καταγραφή της αλληλουχίας του ανθρώπινου DNA και την χαρτογράφηση των γονιδίων που περιέχει. Βασικό στόχο του μεγάλου αυτού διεθνούς εγχειρήματος αποτέλεσε η απόκτηση αρχικά βασικών πληροφοριών που αφορούν το γενετικό μας υπόστρωμα και η ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών αυτών για πληρέστερη κατανόηση του ρόλου των διαφόρων γονιδίων στη διατήρηση της υγείας και τη δημιουργία γενετικών νόσων. Τα ευρήματα του προγράμματος έδωσαν βήμα στους επιστήμονες για τη σύγκριση των γονιδιωμάτων διαφορετικών ειδών οργανισμών, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό του ρόλου που αυτά παίζουν στις λειτουργικές και δομικές διαφορές των οργανισμών αυτών, αλλά και στις ασθένειες που ενδεχομένως αυτοί αναπτύσσουν. Έτσι οι γνώσεις σχετικά με το γονιδίωμα πιθανότητα θα συντελέσουν στην πρόοδο πολλών επιστημονικών κλάδων στο μέλλον. Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες ηθικής φύσεως, αναφορικά με τη επιπτώσεις των γνώσεων αυτών σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ