Βλαστικά κύτταρα: Θεραπεία λευχαιμίας – Τράπεζες βλαστοκυττάρων

Αικατερίνη Ρίζου, Βασιλεία Σαρρή, Σπυρίδων Σημαντήρης
Β΄ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης Τάξη: Β΄
Υπεύθυνος Καθηγητής: Βασίλειος Νικολακόπουλος

 

Βλαστοκύτταρα είναι τα αρχέγονα, πολυδύναμα κύτταρα τα οποία μπορούν να αυτοπολλαπλασιάζονται και να διαφοροποιούνται σε οποιοδήποτε τύπο κυττάρων. Τα βλαστοκύτταρα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο αίμα που παραμένει στον ομφάλιο λώρο κατά τον τοκετό. Αυτά τα κύτταρα, τα οποία αντλούνται από διάφορα μέρη του ανθρώπινου οργανισμού και κυρίως από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και τον μυελό των οστών, θεωρούνται «θαυματουργά» καθώς μπορούν να συμβάλουν στην καταπολέμηση πολλών ασθενειών, οι οποίες για πολλά χρόνια θεωρούνταν ανίατες. Έτσι, ερευνητές, έπειτα από πολλές μελέτες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για αυτόλογη είτε για αλλογενή χρήση, ως μόσχευμα για την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών, μία από τις οποίες είναι η λευχαιμία. Η λευχαιμία είναι ένα είδος καρκίνου του αίματος που σήμερα αντιμετωπίζεται με τη χρήση βλαστοκυττάρων, υπό την προϋπόθεση της ιστοσυμβατότητας. Η συντήρηση των βλαστοκυττάρων είναι ειδική και η φύλαξή τους πραγματοποιείται είτε σε ιδιωτικές είτε σε δημόσιες τράπεζες βλαστοκυττάρων. Εντούτοις, πολλές είναι οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί από την Ορθόδοξη πίστη, από επιστήμονες και από Επιτροπές, σχετικά με τη φύλαξη στις τράπεζες αυτές, διότι κάθε περίπτωση παρουσιάζει αμφιλεγόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ