Αγωγή Υγείας: Υγεία και κοινωνικές ανισότητες

Αρετή Κρις Κοτρώνη, Άννα- Μαρία Λαμπρινοπούλου, Ελένη Λεκατσά, Ελισάβετ Λινάρδρου, Θηρεσία Παπάζογλου, Ιωάννα Πιλάτη
Α΄ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, Τάξη Α΄& Β΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιώτης Βάββας

 

Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο επιδρά η κοινωνική διαστρωμάτωση στις συνήθειες και την υγεία των ατόμων. Το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, το εισόδημα, το περιβάλλον στην παιδική ηλικία, ο εθισμός σε ουσίες, το άγχος, η διατροφή, η φτώχεια, η έλλειψη υποστήριξης είναι κριτήρια για την κατάταξη στην κοινωνική ιεραρχία. Έχει διαπιστωθεί πως άτομα ανώτερων κοινωνικών τάξεων αξιοποιούν με καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες υγείας, ενώ άτομα χαμηλότερα στην κοινωνική ιεραρχία έχουν χειρότερους δείκτες υγείας. Το 99% των θανάτων σε μητέρες και παιδιά συμβαίνει σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η συχνότητα των διαφορετικών εντοπίσεων καρκίνου διαφέρει μεταξύ ατόμων που ζουν σε εργατικές περιοχές και φτωχά προάστια σε σύγκριση με εύπορα άτομα που κατοικούν σε πλούσιες περιοχές. Σε επίπεδο διατροφικών συνηθειών, οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος χαρακτηρίζονται από «διατροφική ανασφάλεια» και έχουν την τάση να ακολουθούν μη ισορροπημένη διατροφή, είτε λόγω έλλειψης χρημάτων είτε λόγω εκπαίδευσης. Η στοματική υγεία έχει αμφίδρομη σχέση με την υγεία των ατόμων όλων των ηλικιακών ομάδων και κυρίως των υπερήλικων. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι άνδρες χαμηλού και γυναίκες ανώτερου μορφωτικού επιπέδου καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα αιθανόλης. Αποτελέσματα πρόσφατων μελετών δείχνουν πως άτομα με μεγάλη οικονομική συμμετοχή στο κοινωνικό σύστημα έχουν την τάση να καπνίζουν λιγότερο, ενώ άτομα που δηλώνουν πως εμπιστεύονται το σύστημα υγείας καπνίζουν περισσότερο. Τελικά προκύπτει το ερώτημα αν υπάρχει «ιατρική μόρφωση», δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και αξιοποίησης των ιατρικών οδηγιών. Συμπερασματικά, ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται από το κοινωνικό κράτος για τα άτομα που, εξαιτίας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, έχουν χαμηλούς δείκτες υγείας και περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ