Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας

Ειρήνη Λουκοπούλου, Μυρτώ Παγοροπούλου, Χρύσα Παπακωνσταντίνου,
Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βάλια Λουτριανάκη

 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μια πρώτη καταγραφή-αποτίμηση εφαρμογής του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο», που εφαρμόζεται κατά το τρέχον σχολικό έτος (2012-2013) σε τμήμα της Γ΄ Γυμνασίου. Οι εισηγήτριες, έχοντας αναλάβει ρόλο ομάδας παρατήρησης, θα παρουσιάσουν αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο και θα περιγράψουν τους στόχους του προγράμματος, το οποίο αποβλέπει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και του θετικού κλίματος μέσα στην τάξη. Ειδικότερα, θα αναλυθούν οι στόχοι στους οποίους έχει επικεντρωθεί η εφαρμογή έως τώρα (Φεβρουάριος 2013) και οι οποίοι αφορούν στην ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (με αφορμή και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού) και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθώς και στη δημιουργική επίλυση διαφορών. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν ενδεικτικά παραδείγματα δραστηριοτήτων. Τέλος, θα περιγραφούν με συντομία οι δυσκολίες που έχουν ανακύψει και θα επιχειρηθεί μια πρώτη αξιολόγηση με βάση σχετικές συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

   

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ