Ψυχώσεις και η εμφάνισή τους σε μεγάλους μαθηματικούς

Κωνσταντίνος Γκρίζος, Γεώργιος Γρηγοριάδης, Χριστίνα Τζίμπα
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνοι καθηγητές: Εμμανουήλ Γεωργάκας, Χαρίκλεια Τασιούλα

 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της ψυχιατρικής από την αρχαιότητα ως τις ημέρες μας. Ο άνθρωπος ασχολήθηκε με τις ψυχικές διαταραχές σε όλη την ιστορική διαδρομή. Φυσικά, τα πρώτα στάδια ανήκουν στον χώρο της μυθικής και μεταφυσικής αντιμετώπισης, από την οποία δεν απαλλάχθηκε η ψυχιατρική πριν από τον 19ο αιώνα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κυριότερες μορφές ψυχώσεων σήμερα, η σχιζοφρένεια, η παράνοια και η κατάθλιψη-μελαγχολία, οι αιτίες εμφάνισής τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Γίνεται αναφορά στη ζωή και το έργο μεγάλων μαθηματικών που εμφάνισαν ψυχικές διαταραχές, καθώς μερικά από τα δυνατότερα μυαλά της μαθηματικής κοινότητας, που ασχολήθηκαν με τη θεμελίωση των μαθηματικών και τη λογική, παρουσίασαν ψυχικά νοσήματα όπως παράνοια, σχιζοφρένεια και βαριά μελαγχολία. Ακολούθως, ανιχνεύουμε την αιτιώδη σχέση μεταξύ των ψυχικών διαταραχών και της μαθηματικής διάνοιας. Η έρευνά μας καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο λόγος που προκαλεί τις ψυχικές διαταραχές στις μαθηματικές διάνοιες είναι η προσκόλληση σε επίπεδο μονομανίας με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και η ανάδειξη της επίλυσής του σε στόχο ζωής.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ