Η συναισθηματική νοημοσύνη και τα μαθηματικά: Ο ρόλος του καθηγητή

Μιρέλλα Δερμούση, Μιχάλης Κώστας, Βασίλης Μικρός, Iωάννης Παπαγεωργίου, Φίλιππος Πετρόπουλος
Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Νίνα Τρακόσα
 

 

Πολλές έρευνες την τελευταία δεκαετία συμφωνούν στην αναγκαιότητα για μια στροφή της εκπαίδευσης που θα βασίζεται εξίσου στον κοινωνικό, συναισθηματικό και τον νοητικό τομέα. Βασικός πυρήνας μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι τα συναισθήματα των παιδιών. Στη σημερινή εποχή δίνεται μεγάλη έμφαση στα προγράμματα προσχολικής και σχολικής αγωγής στη συναισθηματική ανάπτυξη γιατί τα συναισθήματα επηρεάζουν την ανάπτυξη του ατόμου αλλά και πιο συγκεκριμένα επιδρούν στη μάθηση καθορίζουν τη συμπεριφορά και παίζουν ουσιαστικό ρόλο στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη δημιουργία της αυτοεικόνας του ατόμου.

 

  

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ