Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στην κατανόηση των μαθηματικών από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Ρόζα Ανδρέου, Κωνσταντίνα Αργύρη, Στέλλα Γαλανάκη, Μαριάννα Δημητρακοπούλου, Ισμήνη Δροσοφορίδη
Α΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κωνσταντίνος Αραμπατζής, Μαρίκα Δουζίνα

 

Η παγκόσμια κοινότητα στο χώρο της εκπαίδευσης επιχειρεί μια περισσότερο ολιστική προσέγγιση του καθορισμού της ανθρώπινης νοημοσύνης απ’ ό,τι το IQ, το οποίο επικεντρώνεται στη γνωστική νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώνοντας και τις συναισθηματικές διαστάσεις της νοημοσύνης, η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στη θετική αντιμετώπιση των μαθηματικών από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συχνά συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα τη φοβία των μαθητών για τα μαθηματικά γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την επίδοσή τους. Για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχει φανεί ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους τους για να έχουν υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Οι λιγοστές έρευνες που έχουν γίνει σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν δείξει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη τους είναι δυνατό να συντελέσει στη βελτίωση της επίδοσής τους στα μαθηματικά. Είναι αναγκαίο οι επόμενες έρευνες να επιβεβαιώσουν τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη λειτουργία της μάθησης, έτσι ώστε να ανοίξουν νέες διέξοδοι στην εκπαιδευτική και ψυχολογική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της χαμηλής επίδοσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ