Αυτοαντίληψη και ψυχική υγεία στην εφηβεία

Αντωνία Γεωργακοπούλου, Ελένη Καπέτη, Ελένα Κεφαλά, Νεφέλη Κυπριανού
Α΄ &
Β΄
Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι καθηγητές: Παντελής Κατηνιώτης, Κατερίνα Σουφλιά,
Φώτης Κοτσαλίδης

 

Η εικόνα που έχει το άτομο για τις διάφορες πλευρές της προσωπικότητας του (αυτοαντίληψη) και η συνολική αξία που αποδίδει στον εαυτό του (αυτοεκτίμηση) παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και στην προώθηση της ψυχικής του υγείας. Ιδιαίτερα στην εφηβεία, η θετική αυτοαντίληψη και η υψηλή αυτοεκτίμηση συμβάλλουν καθοριστικά στην ομαλή συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του νεαρού ατόμου. Στην έρευνα μας, που πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού με δείγμα 60 μαθητές της Γ΄ Τάξης, βρέθηκε ότι η πλειονότητά τους δηλώνει θετική αυτοαντίληψη αναφορικά με τις σχέσεις με τους στενούς φίλους, τους γονείς και τους συνομηλίκους, τη συμπεριφορά τους, την επίδοσή τους στα μαθήματα γενικώς, την κατανόηση των μαθηματικών, ενώ εκφράζει και υψηλή αυτοεκτίμηση. Από την άλλη, ένας μικρότερος αριθμός παιδιών δήλωσαν θετική αυτοαντίληψη για τις σχέσεις με το άλλο φύλο, οι μισοί μαθητές εξέφρασαν θετική στάση για τη σωματική τους εμφάνιση, ενώ, τέλος, λιγότεροι από τους μισούς εξέφρασαν θετική αυτοαντίληψη όσον αφορά τα φιλολογικά μαθήματα.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ