Ο δύσκολος δρόμος του έρωτα: Από τις συμπληγάδες της έκπτωσης στην ανακάλυψη του προσώπου

Κωνσταντίνος Αυγερίδης, Εμμανουήλ Γανίτης, Δημήτριος Τσιότρας, Χρήστος Φωτιάδης, Ιωάννης Χαραλάμπους
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Αθανάσιος Νευροκοπλής

  

Το κείμενο διερευνά τον ρόλο του έρωτα στη διαδικασία της ωρίμανσης. Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να ορισθεί ο έρωτας, με αναφορά σε ποικίλες κατά καιρούς απόπειρες. Στη συνέχεια, αναλύεται η σχέση που έχει ο έρωτας με την κοινωνία και πώς αυτή τον διαμορφώνει, μεταβιβάζοντας προαπαιτούμενους ρόλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παροχή αποσπασματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η οποία οδηγεί συχνά σε στερεοτυπικές απόψεις. Αυτές οι απόψεις έχουν ως αποτέλεσμα την ενοχοποίηση του αγγίγματος, κυρίως του άλλου φύλου, μια πράξη που μετατρέπεται από πράξη τρυφερότητας σε πράξη ενοχής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του έρωτα. Αυτός μπορεί να διακριθεί σε ενοποιητικό, συγκρατητικό, εκστατικό, υπερβατικό, μυστικό και εναγώνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο έρωτας αναδεικνύεται ως η μοναδική οδός για τη μετάβαση στο μυστήριο της αγάπης. Στο τελευταίο κεφάλαιο, αρχικά, γίνεται προσπάθεια κατανόησης και ερμηνείας του νοήματος της αγάπης, με αναφορά σε ρήσεις προσώπων από την τέχνη και την επιστήμη. Στη συνέχεια, για να αποδοθεί καλύτερα το νόημα της αγάπης και η διαφορά της από τον έρωτα, γίνεται μια απόπειρα σύγκρισης ανάμεσα στον πλατωνικό έρωτα και την χριστιανική αγάπη. Καταληκτικά, η σύγκριση του έρωτα και της αγάπης επικεντρώνεται στην ανάδειξη των διαφορών τους: στην προσωρινότητα του έρωτα και τη σταθερότητα της αγάπης, στην ένταση του έρωτα και την ευρυχωρία της αγάπης, στη φυσική διάσταση του έρωτα και τον προσωπικό χαρακτήρα της αγάπης.

  

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ