Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ποιότητα ζωής με πυξίδα το μέλλον

Στέλιος Δικιδίκης, Ηλίας Εξουζίδης, Ευτυχία Ζάραγκα, Βασίλης Ζούμπος, Χρήστος Καλιαμπάκος
Β΄ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, Τάξη Α΄
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αυγουστίνα Παραρά  
  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αξιοποιούν κυρίως την ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης, και την ενέργεια από τις παλίρροιες η οποία εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα της γης. Οι πηγές αυτές είναι αδύνατο να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομμύρια χρόνια. Η χρήση τους γίνεται είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση) είτε μετά τη μετατροπή τους σε άλλες μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό από τις ήπιες μορφές ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα τιμή των νέων ενεργειακών εφαρμογών και τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής εμπόδισαν την εκμετάλλευση έστω και μέρους αυτού του δυναμικού. Το ενδιαφέρον για τις ήπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των συνεχόμενων πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής από τη χρήση κλασικών πηγών ενέργειας. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος των εφαρμογών ήπιων μορφών ενέργειας μειώνεται ραγδαία τα τελευταία είκοσι χρόνια και καθίσταται πλέον δυνατός ο ανταγωνισμός τους με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως είναι ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ