Πλασμίδιο Ti: Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του και οι φόβοι των επιστημόνων

Δημήτρης Φιλιππάκης, Χαρά Τροχάτου, Αγγελική Καπρούλια
Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος

 

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, η γενετική τροποποίηση των φυτών είναι ευρέως διαδεδομένη. Με τη χρήση της γενετικής μηχανικής οι επιστήμονες μεγιστοποίησαν τη γεωργική παραγωγή, ενώ υπάρχουν εφαρμογές και σε άλλα πεδία. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι μεταφοράς γονιδίων στα φυτά, όμως η πιο διαδεδομένη πραγματοποιείται με τη χρήση του πλασμιδίου Ti. Το πλασμίδιο Ti είναι ένα τμήμα βακτηριακού DNA το οποίο έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει γονίδια στα φυτικά κύτταρα. Μέσω της γενετικής μηχανικής και του ανασυνδυασμένου DNA, με τη βοήθεια του πλασμιδίου οι επιστήμονες κατάφεραν να μεταφέρουν διάφορα χρήσιμα γονίδια από άλλους οργανισμούς στα φυτά. Φυσικά αυτή η εξέλιξη προσέφερε πολλά πλεονεκτήματα στη γεωργία, όπως είναι η μειωμένη χρήση εντομοκτόνων και ο μικρότερος χρόνος ωρίμανσης, όμως αναφύονται και διάφορα προβλήματα τα οποία απειλούν το οικοσύστημα.

 

  

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ