Βιομάζα-Βιοκαύσιμα Συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Οργανικός κύκλος Rankine

Ελένη Aβδιμιώτη, Χρυσάνθη Αντωνίου, Χρήστος Καζαντζής, Νατάσα Ταταρίδου, Κατερίνα Τσορτανίδου, Γιώργος Φαντέλ
Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνοι καθηγητές: Νικόλαος Καβαρδίνας, Κωνσταντίνος Χρυσοβέργης

 

Η βιομάζα είναι μία από τις ήπιες μορφές ενέργειας, ανεξάντλητη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και φιλική προς το περιβάλλον. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι πρόκειται για ένα καθαρά φυσικό προϊόν, που παράγεται με τη γνωστή διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Με δεδομένο ότι η χρησιμοποίησή της ξεκινάει από τον πρωτόγονο άνθρωπο, η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η εργασία μας κυρίως παρουσιάζει μια πλήρη εφαρμογή (project) της βιομάζας στον ΟRC (Οργανικός κύκλος Rankine) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μεσαίας ισχύος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Παρουσιάζουμε τη λειτουργία του ORC και ένα ολοκληρωμένο project παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος από 275 KW έως 800KW. Πάνω από εβδομήντα (70) βιομηχανίες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το project που προτείνουμε με μεγάλα οφέλη (οικονομικό κέρδος–ενεργειακή αυτονομία) για τις ίδιες αλλά και τεράστιο κέρδος για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες των περιοχών όπου αυτές δραστηριοποιούνται.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ