Εφαρμογές των Μαθηματικών του Χάους στη Μετεωρολογία,

Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, Αλέξης Κοτσάμπασης, Γιάννης Ταφλαμπάς,
Μαρία – Ελένη Δημητρίου, Χρήστος Φαλιάκος
Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γιώργος Σχοινάς, Δήμητρα Ραμπαούνη

 

Στην επιστήμη, η θεωρία του χάους περιγράφει τη συμπεριφορά συστημάτων με εξαιρετικά ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές τους συνθήκες και εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς της επιστήμης. Στη Μετεωρολογία, ο Edward Lorenz ανακάλυψε ότι οι μακροχρόνιες προβλέψεις του καιρού δεν είναι ακριβείς, ακόμα και αν γίνονται με τις πιο εξεζητημένες υπολογιστικές μεθόδους. Στη Βιολογία, η λογιστική απεικόνιση περιγράφει τη μεταβολή ενός απομονωμένου πληθυσμού από χρόνο σε χρόνο και συχνά αναφέρεται σαν βασικό παράδειγμα πολυπλοκότητας και χαοτικής συμπεριφοράς που μπορεί να προκύψει από πολύ απλές μη γραμμικές εξισώσεις. Στην Ιατρική, χαοτικά συστήματα χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν νευρικά δίκτυα, πνεύμονες, ακόμη και το DNA. Τα ανθρώπινα συστήματα είναι μη προβλέψιμα σε βάθος χρόνου και υπακούν σε ένα σύνολο μη γραμμικών κανόνων. Στην Αστρονομία, ενώ οι κινήσεις της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων εμφανίζουν κανονικότητα, που καθιστά δυνατή την πρόβλεψη φαινομένων όπως εκλείψεων ή εμφάνισης κομητών, παρατηρήθηκαν και φαινόμενα με απρόβλεπτη χαοτική εξέλιξη, όπως η κίνηση του δορυφόρου του Κρόνου Υπερίονα. Στην ιστορία του ηλιακού μας συστήματος, και άλλα ουράνια σώματα έχουν βρεθεί επίσης σε φάση δυναμικού χάους. Η φύση λοιπόν είναι κατά βάση χαοτική αφού οδηγούμαστε από την τάξη στο χάος και αντίστροφα, με έναν τρόπο που φαντάζει ανεξιχνίαστος και μυστηριώδης.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ