Μαθηματικά μοντέλα στην πρόγνωση καιρού και στις κλιματικές αλλαγές: τρύπα του όζοντος

Βαγγέλης Ανατολίτης, Νικόλας Κισσανδράκης, Μάριος Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Θένια Προυσαλίδη
Β΄ Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ζέκιος Κωνσταντίνος, Καλογεροπούλου Φωτεινή

 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη διερεύνηση των διαδικασιών, με τις οποίες μπορεί ο άνθρωπος να προβλέψει τις κλιματικές αλλαγές και γενικότερα τον καιρό καθώς και στο φαινόμενο της τρύπας του όζοντος. Η πρόγνωση του καιρού και ο προσδιορισμός του κλίματος έχουν απασχολήσει τον άνθρωπο και συνεχίζουν να τον απασχολούν από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας, η πρόβλεψη επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορικών εξισώσεων, αριθμητικών μοντέλων και στατιστικών μεθόδων. Αντίστοιχα, ο προσδιορισμός του κλίματος πραγματοποιείται με τη βοήθεια συγκεκριμένων μαθηματικών εκφράσεων που ονομάζονται κλιματικοί δείκτες. Αναμφισβήτητα, η μελέτη όλων των παραπάνω έχει ως σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τους τρόπους με τους οποίους το κλίμα επηρεάζει τον άνθρωπο, καθώς το κλίμα μπορεί να επιβάλλει το ρυθμό ζωής και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς στον άνθρωπο.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ