Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία – Εφαρμογές, επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον

Αθηνά Μαγειροπούλου, Κυριάκος Μπίρμπας, Νεφέλη Πετράκη, Σπύρος Φιντριλής
Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Εμμανουήλ Πετράκης, Σάββας Σταματόπουλος

 

Την τελευταία δεκαετία τα νανοϋλικά έχουν αποτελέσει αντικείμενο τεράστιου ενδιαφέροντος στην έρευνα και την τεχνολογία. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της σημερινής τεχνολογικής εποχής. Η έρευνα και ανάπτυξη υλικών θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση λύσεων για πολλά από τα πιεστικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής, όπως είναι η έλλειψη κρίσιμων πρώτων υλών και ενέργειας. Στους στόχους της εργασίας αυτής συμπεριλαμβάνονται η διερεύνηση της εξέλιξης της Νανοτεχνολογίας μέσα από μία ιστορική αναδρομή, η περιγραφή βασικών εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας, η ανάδειξη της θετικής σημασίας αυτών των εφαρμογών σε κύριους τομείς της ζωής του ανθρώπου, αλλά και η επισήμανση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κοινωνικοοικονομικές και άλλες επιπτώσεις που πιθανά θα προκύψουν λόγω της αλματώδους εξέλιξης της Νανοτεχνολογίας, καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πληθώρα νανοπροϊόντων και νανοεφαρμογών, των οποίων οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στον ίδιο και το περιβάλλον δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε βάθος και συνεπώς δεν έχει ακόμη τεθεί συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο ασφαλείας.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ