Σενάρια μυστηρίου στον Νανόκοσμο: Πρωταγωνιστής ο άνθρακας

Έλενα Βαρούτσου, Ελένη Γιαμαρέλλου, Μικαέλα Δέτση, Νίνα Διονυσοπούλου, Φραντσέσκα Πατσούρα
Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ευδοκία Πατσιλινάκου, Μαρία Δημητροπούλου

 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών συμπεριλαμβάνουν μεγάλες ανακαλύψεις στον τομέα τής νανοτεχνολογίας και συγκεκριμένα στον κλάδο των νανοδομών τού άνθρακα. Ο άνθρακας, το γνωστό μας κάρβουνο, αποδείχθηκε ένα πολυπρόσωπο (αλλοτροπικό) υλικό που βρέθηκε μεταμορφωμένο είτε σαν ολοστρόγγυλες μπάλες (φουλλερένια), είτε σαν νανοσωλήνες είτε σαν λεπτά επίπεδα φύλλα (γραφένιο). Η κάθε μορφή έχει ξεχωριστές και διαφορετικές ιδιότητες που οδηγούν σε πληθώρα νέων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση τής ζωής. Βαφές, αισθητήρες, οθόνες, οχήματα, εργαλεία και καλώδια είναι μόνο ορισμένες από τις εφαρμογές αυτών των νανοϋλικών. Ωστόσο, η εμφάνιση αυτών των υλικών πυροδότησε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αλόγιστη χρήση τους. Τα ηθικά διλλήματα και οι ερωτήσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό μπορούν να επιλυθούν συνδυάζοντας την έρευνα πάνω στο αντικείμενο με την τήρηση βασικών αξιών με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αν όμως κατά τις εφαρμογές των επιστημονικών επιτευγμάτων τηρούνταν οι ανθρώπινες αξίες που αφορούν στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, ίσως να μην υπήρχαν ηθικά διλήμματα…

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ