Από έναν στοχασμό του 1960 στο βραβείο ΝobelΦυσικής του 2012: Νανοτεχνολογία, παρόν και μέλλον

Κωνσταντίνος Πουλαντζάς, Γεώργιος Στεφαδούρος, Εμμανουήλ Στυλιανάκης, Άγγελος Τασσόπουλος, Βασίλειος Φιλιππακόπουλος
Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ευδοκία Πατσιλινάκου, Μαρία Δημητροπούλου

 

«Whatwouldhappenifwecouldarrangetheatomsonebyonethewaywewantthem?»: αυτή η προφητική φράση τού RichardFeynman, οδήγησε σε μία νέα επανάσταση στην ιστορία των φυσικών επιστημών, στις νανοεπιστήμες και τη νανοτεχνολογία, δηλαδή επιστήμες και τεχνολογία που αναπτύσσονται σε κλίμακα ατόμων και μορίων (νανοκλίμακα). Επεμβαίνοντας και αλλάζοντας τη βασική δομή τής ύλης αναδεικνύονται νέες ιδιότητες, κατανοούνται νέα φαινόμενα και επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος της συμπεριφοράς διαφόρων υλικών. Στην εργασία αυτή γίνεται μία ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη τής νανοτεχνολογίας από το άτομο του Δημόκριτου έως το βραβείο NobelΦυσικής 2012. Τέλος, εξετάζονται οι δεοντολογικές αρχές για την ανάπτυξη τής νανοτεχνολογίας και οι επιπτώσεις της στην υγεία, το περιβάλλον και γενικά στην κοινωνία.   

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ