Νανοφάρμακα κατά του καρκίνου

Ευδοκία Κολιάκου, Χριστίνα Κοτίνου, Κωνσταντίνα Σκλιάμη, Αγλαΐα Σφακάκη, Χαρούλα Σφέτσα
Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ευδοκία Πατσιλινάκου, Μαρία Δημητροπούλου

 

Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση για τα θεραπευτικά οφέλη των φαρμακευτικών εφαρμογών τής νανοτεχνολογίας, καθώς και για τα πιθανά μειονεκτήματά της ως προς τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την κοινωνία στο σύνολό της. Ειδικότερα, γίνεται εστίαση στο πρόβλημα τής θεραπείας τού καρκίνου με μεθόδους που δεν βλάπτουν υγιείς ιστούς τού σώματος. Χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εγκεκριμένων ή προς έγκριση σκευασμάτων που κρίνεται ότι πληρούν τα κριτήρια τού φαρμακολογικού προφίλ, καθώς και τού κόστους ή τής αποτελεσματικότητας για την καταπολέμηση μιας από τις σημαντικότερες προκλήσεις τού ιατροφαρμακευτικού χώρου. Αναπτύσσονται ερωτήματα βιοηθικής που γεννά η ανάπτυξη τής νανοτεχνολογίας ως κορυφαίου τομέα επιστήμης με στόχο, κέντρο και τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο.

  

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ