Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Νανοτεχνολογία: Μια ιδέα, ένας σχεδιασμός, μια πράξη

Ευσταθία Βαϊρακτάρη, Μαρία Γιαλούρη, Δήμητρα Θεοδώρου, Δημήτρης Μιχόπουλος, Κωνσταντίνος Παπανίκος
Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ευδοκία Πατσιλινάκου, Μαρία Δημητροπούλου


Ο σχεδιασμός κτηρίων αφορά στη σχέση τού ανθρώπου με το περιβάλλον. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική εξασφαλίζει την κατασκευή κτηρίων με ελάχιστες ενεργειακές απώλειες. Ο συνδυασμός βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και νανοτεχνολογίας σε ένα κτήριο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ιδανικό ενεργειακό αποτέλεσμα. Για επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να τηρηθούν βασικές αρχές, όπως για παράδειγμα, η χωροθέτηση τού κτηρίου, η λειτουργική οργάνωση των εσωτερικών χώρων, η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων και η χρήση νανοϋλικών (π.χ. aerogel, PCMs). Στόχος είναι η κατασκευή κτηρίων που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τού σύγχρονου ανθρώπου με σεβασμό στο περιβάλλον και με καθόλου ή ελάχιστη χρήση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ