Η σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος ως διαχρονική πηγή ποιητικής και μουσικής έμπνευσης και δημιουργίας

Χρυσάνθη Κολοβού, Ηώς Τσιατά, Γρηγόρης Ψαρουδάκης, Μόρφω Ψύρρα
Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ευάγγελος Κατσιναβάκης, Μαρικίτα Μιχαλοπούλου

 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος ως διαχρονική πηγή ποιητικής και μουσικής έμπνευσης και δημιουργίας. Δεδομένου του εξαιρετικά μεγάλου όγκου του σχετικού ποιητικού και μουσικού υλικού, η έρευνα εστιάζεται και περιορίζεται σε ποιητικά έργα που έχουν μελοποιηθεί ή σε καθαρά μουσικές συνθέσεις, χωρίς να ασχολείται με την υπόλοιπη ποίηση. Ακόμη και έτσι, το θέμα κατ’ ουδένα τρόπο εξαντλείται, σκιαγραφείται, ωστόσο, μία αντιπροσωπευτική εικόνα της διαχρονικής επίδρασης της σχέσης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος στο έργο των ποιητών και μουσικών της αρχαίας Ελλάδας, των ορθοδόξων Χριστιανών υμνογράφων του μεσαίωνα αλλά και της σύγχρονης εποχής, των συνθετών-ποιητών της Αναγέννησης και των μουσουργών των επομένων αιώνων, των ανωνύμων δημιουργών του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού και των Ελλήνων, κυρίως, ποιητών ή στιχουργών και συνθετών της σύγχρονης εποχής. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιόδους εξετάζονται η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, όπως αυτή αποτυπώνεται στα μελοποιημένα ποιητικά έργα κάθε εποχής, και οι τρόποι με τους οποίους οι ποιητές και οι συνθέτες των εν λόγω έργων εμπνέονται από την υπό εξέταση σχέση. Αποκαλύπτονται οι εκάστοτε πεποιθήσεις των ανθρώπων για το φυσικό περιβάλλον, πώς, δηλαδή, το αντιλαμβάνονται σε κάθε μια από τις εξεταζόμενες περιόδους και πώς το αντιμετωπίζουν. Διαπιστώνεται ότι οι εν λόγω αντιλήψεις και αντιμετωπίσεις διαφέρουν ριζικά από εποχή σε εποχή. Εν τέλει γίνεται σύγκριση των εν λόγω διαπιστώσεων για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας.

  

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ