Περιλήψεις εισηγήσεων

Εισηγήσεις
1ου Παναρσακειακού Μαθητικού
Συνεδρίου Χημείας
«Χημικές δράσεις και αντιδράσεις»
(πατήστε τους αντίστοιχους συνδέσμους)


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.

Οξύτητα ελαιόλαδου, ποιότητα και γεύση

2.

Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων: χθες και σήμερα

3.

Ενζυμικές αντιδράσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αλκοόλ και αλκοολισμός

4.

Αλκοολισμός

5.

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

6.

Χημικά πρόσθετα, συντηρητικά τροφίμων, τεχνολογία συντήρησης τροφίμων τότε και τώρα

7.

Πρόσθετα και μέθοδοι συντήρησης τροφίμων

8.

Χημικά πρόσθετα, τεχνητές χρωστικές τροφίμων, συντηρητικά τροφίμων, τεχνολογία συντήρησης τροφίμων τότε και τώρα

9.

Χημική σύσταση ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων

10.

Lasers and their uses in the modern society

11.

LASER – Ολογράμματα

12.

Συντήρηση και ανάδειξη έργων τέχνης και μνημείων με τη χρήση LASER

13.

Η Φωτοχημεία με LASER (Φωτοχημεία και συντήρηση – ανάδειξη έργων τέχνης και μνημείων)

14.

Χημεία στην Τεχνολογία –Υπεραγωγιμότητα

15.

Πορφύρα, Αλιζαρίνη, Μωβεΐνη: Η εξέλιξη της βιομηχανίας χρωμάτων

16.

Αλουμίνιο: τόσο ακριβό, τόσο φθηνό, τόσο πολύτιμο

17.

Νανοτεχνολογία

18.

Η χρήση σπάνιων χημικών στοιχείων στη σύγχρονη κοινωνία της υψηλής (hi-tech) και πράσινης τεχνολογίας

19.

Νανοτεχνολογία: εφαρμογές και δυνατότητες

20.

Φωτοσύνθεση

21.

Πρωτεΐνες

22.

Ενζυμικές αντιδράσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αλκοόλ και αλκοολισμός

23.

Χημεία του νερού - ρύπανση του νερού - διαχείριση υδάτινων πόρων

24.

Ενζυμικές αντιδράσεις στη βιομηχανία ποτών και τροφίμων, αλκοόλ και αλκοολισμός

25.

Χημικά πρόσθετα και τεχνολογία συντήρησης των τροφίμων τότε και τώρα

26.

Ενζυμικές αντιδράσεις στη βιομηχανία τροφίμων, αλκοόλ και αλκοολισμός

27.

Χημικά πρόσθετα τροφίμων

28.

Εισαγωγή στη Μοριακή Γαστρονομία – Βασικές εφαρμογές

29.

Περιγραφική εργασία σχετικά με την επίδραση των πλαστικών συσκευασιών στα τρόφιμα και στην υγεία του ανθρώπου

30.

Βιοδιασπώμενα υλικά-Βιοκαύσιμα -Καύσιμο Υδρογόνο

31.

Φάρμακα

32.

   Φάρμακα απλά και σύνθετα, τρία φάρμακα του 21ου αιώνα

33.

Από τα ομηρικά φίλτρα στα σύγχρονα φάρμακα

34.

Φάρμακα που άλλαξαν την ιστορία της ανθρωπότητας

35.

Κοσμετολογία

36.

Ο φθορισμός ως μέσο διάγνωσης στην Ιατρική και στη Βιολογία

37.

Το συνθετικό και το φυσικό φάρμακο

38.

Φάρμακα και νανοτεχνολογία

39.

Η ασθένεια της οστεοπόρωσης Η σημασία του ασβεστίου και η χημεία του στον οργανισμό

40.

Ραδιοχημεία, ραδιενέργεια και εφαρμογές τους στην Ιατρική

41.

Φάρμακα

42.

Ο ρόλος της Χημείας στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης του πόσιμου νερού

43.

Πράσινη Χημεία: Βιοδιασπώμενα υλικά – Βιοκαύσιμα – Καύσιμο Υδρογόνο

44.

Βιοαέριο και Βιοντίζελ

45.

Η ρύπανση του νερού και η διαχείριση υδάτινων πόρων

46.

Καταλύτες

47.

Hexavalent Chromium in potable water and its effects on human health

48.

Αποθήκευση Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο θαλασσινό νερό Οι ωκεανοί γίνονται πιο όξινοι!

49.

Υπολογισμός βασικού μεταβολισμού με τη χρήση διπλά επισημασμένου νερού

50.

Φωτοσύνθεση

51.

Βιομόρια: Πρωτεΐνες – Υδατάνθρακες – Νουκλεϊνικά οξέα – Λιπίδια

52.

Ο κύκλος του Αζώτου (Ν)

53.

Νερό: φυσικές, χημικές ιδιότητες, ρόλος και χρήσεις

54.

Βιομόρια

55.

Σώζω τον πλανήτη μου, σώζω το σπίτι μου

56.

Πειραματικός προσδιορισμός της επίδρασης των λιπασμάτων complesal, κομπόστ και κοπριάς στην ανάπτυξη της λεβάντας

57.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

58.

Χημεία νερού- Ρύπανση υδάτων-Διαχείριση υδάτινων πόρων

59.

Χημική σύσταση νερού κολυμβητικής δεξαμενής

60.

Χημεία Περιβάλλοντος

61.

Ρύπανση της ατμόσφαιρας-όξινη βροχή-φωτοχημικό νέφος- τρύπα του όζοντος-φαινόμενο θερμοκηπίου

62.

Η κομποστοποίηση

63.

Φωτοσύνθεση

64.

Χημεία νερού- ρύπανση υδάτων-διαχείριση υδάτινων πόρων

65.

Απορρίμματα-ανακύκλωση

66.

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Copyright: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία