Διαβάστε εδώ τις περιλήψεις των Εισηγήσεων των Μαθητών στο Συνέδριο

 

2  athitikoSynedrioArsakeio2013Ex21